Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ramowy plan dnia

Czas od-doAktywność Dzieci
07.00-8.30Schodzenie się dzieci, gry i zabawy oraz zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału- w grupach połączonych). Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i  myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w grupie. Działania wspomagające rozwój dziecka, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
 8.30-8.45 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku.
 8.45-9.00 Śniadanie.
 9.00-9.30 Czynności higieniczne- mycie zębów, toaleta.
 9.30-10.45Zajęcia dydaktyczne realizowane w/g przyjętego programu  wychowania przedszkolnego ( rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej; językowej; muzycznej; ruchowej; poznawczej; matematycznej).Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, praca w zespołach, teatrzyki i koncerty.
 10.45-11.00 Czynności higieniczne.
 11.00-11.45Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery, wycieczki ( poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola). Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego. Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.  "W niepogodę"- w sali : rysowanie, kolorowanie, wycinanie, ćwiczenia graficzne, słuchowe, oddechowe, gry, układanki, zabawy integracyjne i inne.
11.45-12.00 Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.
12.00-12.30Obiad.
12.30-13.00Czynności higieniczne - toaleta.
13.00-14.00Różne formy relaksu, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy teatralne, tematyczne, inne w/g zainteresowań. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, ćwiczenia, z kartą prac, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. (Zajęcia dodatkowe).
14.00-14.15Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.
14.15-14.30Podwieczorek.
14.30-17.00Zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, układanki i gry stolikowe, wspólne rozmowy, ćwiczenia mowy, usprawnienia rąk, słuchanie bajek. Praca indywidualna. Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze.