Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ramowy plan dnia

Czas od-doAktywność Dzieci
07.00-8.30Schodzenie się dzieci, gry i zabawy oraz zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału- w grupach połączonych). Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i  myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w grupie. Działania wspomagające rozwój dziecka, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
 8.30-8.45 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku.
 8.45-9.00 Śniadanie.
 9.00-9.30 Czynności higieniczne- mycie zębów, toaleta.
 9.30-10.45Zajęcia dydaktyczne realizowane w/g przyjętego programu  wychowania przedszkolnego ( rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej; językowej; muzycznej; ruchowej; poznawczej; matematycznej).Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, praca w zespołach, teatrzyki i koncerty.
 10.45-11.00 Czynności higieniczne.
 11.00-11.45Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery, wycieczki ( poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola). Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego. Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.  "W niepogodę"- w sali : rysowanie, kolorowanie, wycinanie, ćwiczenia graficzne, słuchowe, oddechowe, gry, układanki, zabawy integracyjne i inne.
11.45-12.00 Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.
12.00-12.30Obiad.
12.30-13.00Czynności higieniczne - toaleta.

13.00-14.30


13.00-14.00

W grupach dzieci trzyletnich leżakowanie.

W grupach starszych różne formy relaksu, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy teatralne, tematyczne, inne w/g zainteresowań. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, ćwiczenia, z kartą prac, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. (Zajęcia dodatkowe).

14.00-14.15Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.
14.15-14.30Podwieczorek.
14.30-17.00Zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, układanki i gry stolikowe, wspólne rozmowy, ćwiczenia mowy, usprawnienia rąk, słuchanie bajek. Praca indywidualna. Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze.