Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Bierzemy udział w...

                                                              Program 

 


 

                                                                                                           

                                                                                                              Program

 

Nasze przedszkole od marca 2022r. będzie brało  udział w programie " Realnie -odpowiedzialni". Program ten jest częścią ogólnopolskiej Kampanii Społecznej " Odłącz się- Połącz się".  Głównym cele tego programu jest chronić najmłodszych przed nadmiernym korzystaniem z ekranów typu smartfon, tablet, laptop, telewizor. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej  pod linkiem   https://www.facebook.com/stowarzyszeniestrefawsparcia

 


 

 

                                                                                                                               Kubusiowi przyjaciele natury

 

Program " Kubusiowi przyjaciele natury" :

 Cele programu :

- kształtowanie  wrażliwości na otaczający nas świat,

- kształtowanie szacunku do środowiska,

- dbanie o czystość w naszym otoczeniu;

- wprowadzenie dzieci w piękny i fascynujący świat przyrody. 

- ukazanie jaką role pełnią zwierzęta w przyrodzie, nawet te najmniejsze.

 


 

                                                                                                                            

                                                                                                           piękna nasza Polska cała

 

" Projekt Piękna nasza Polska Cała" :

Cele projektu:

- kształtowanie szacunku dla własnego Państwa oraz poczucia tożsamości narodowej;

- rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi;

-poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu ( dostrzeganie piękna ojczystego miejsca);

- uwrażliwianie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną;

- rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowanie dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.

 


 

                                                                                                        Uczymy dzieci programować

 

Kolejny rok bierzemy udział w programie " Uczymy dzieci programować"

Cele programu:

- wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji.

- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

- rozwijanie logicznego myślenia i kreatywności.