Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla Rodziców

Statut Przedszkola

Statut Przedszkola Nr 176 w Warszawie

Procedura odbierania i przyprowadzania dziecka do/z przedszkola

Procedura odbierania i przyprowadzania dziecka


Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

Drodzy Rodzice,

 • dzieci, które jedzą śniadanie w przedszkolu powinny być przyprowadzane do przedszkola do godz. 8:30. Pozostałe dzieci do godz. 8:50.
 • o godzinie 9:00 drzwi zewnętrzne przedszkola będą zamknięte ze względu na czas bezpośredniej, zaplanowanej pracy z dziećmi.

Prosimy o dołożenie wszelkich starań o punktualne przyprowadzanie dziecka

Spóźnienie jest wyrazem braku szacunku wobec całej grupy przedszkolnej, zakłócającym działania całej grupy, zarówno dzieci jak i nauczycieli. Konsekwencja i rytuały są bardzo istotne dla rozwoju i poczucia bezpieczeństwa szczególnie w okresie przedszkolnym. Liczymy na współpracę i wsparcie z Państwa strony.

Prosimy, aby spóźnienia spowodowane ważnymi powodami zostały zgłoszone telefonicznie do godz. 8:30.


 

Wyprawka malucha
 • kapcie na zmianę  stabilne na rzepy na gumowej podeszwie ( nie baleriny i nie crocsy)
 • buty bez sznurówek
 • ubranie typu sportowego czyli nie krępujące ruchów bez guzików, pasków itp.
 • ubrania na zmianę ( bielizna, 2 T-shirty, bluzki z długim rękawem, spodenki lub spodnie w zależności od pogody, skarpetki)
 • dobry humor do kieszonki:)

Nie przynosimy:

 • pościeli na leżakowanie (w przedszkolu są kocyki ze znaczkami)
 • plecaków (są jednakowe worki na zapasowe ubranka)
 • jedzenia, picia, gum do żucia, monet, drobnych zabawek, biżuterii
 • artykułów papierniczych 
Procedura postępowania z dzieckiem chorym
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
 2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę zakaźną , infekcję nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące z wszawicą nie, mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat choroby (np. alergie pokarmowe, cukrzyca, padaczka, schorzenia wziewne, choroby serca itp.). Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z  dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do nauczyciela grupy.
 4. W przypadku choroby  przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.
 5. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka, do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając dziecku w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.
 6. Rodzic prawny opiekun w formie oświadczenia wyraża zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.
 7. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola, pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka.
 8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby w tym choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 9. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, wymaga fachowej opieki, lub naraża inne dzieci na zarażenia wówczas powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności szybkiego odebrania dziecka z przedszkola.
 10. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.
 11. Zapisując dziecko do przedszkola  rodzic zobowiązany jest do podania we wniosku rekrutacyjnym informacji o stanie zdrowia dziecka.
 12. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola od dnia 1 września 2013r.