Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla Rodziców

Statut Przedszkola

Statut Przedszkola Nr 176 w Warszawie

Procedura odbierania i przyprowadzania dziecka do/z przedszkola

Procedura odbierania i przyprowadzania dziecka


Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

Drodzy Rodzice,

 • dzieci, które jedzą śniadanie w przedszkolu powinny być przyprowadzane do przedszkola do godz. 8:30. Pozostałe dzieci do godz. 8:50.
 • o godzinie 9:00 drzwi zewnętrzne przedszkola będą zamknięte ze względu na czas bezpośredniej, zaplanowanej pracy z dziećmi.

Prosimy o dołożenie wszelkich starań o punktualne przyprowadzanie dziecka

Spóźnienie jest wyrazem braku szacunku wobec całej grupy przedszkolnej, zakłócającym działania całej grupy, zarówno dzieci jak i nauczycieli. Konsekwencja i rytuały są bardzo istotne dla rozwoju i poczucia bezpieczeństwa szczególnie w okresie przedszkolnym. Liczymy na współpracę i wsparcie z Państwa strony.

Prosimy, aby spóźnienia spowodowane ważnymi powodami zostały zgłoszone telefonicznie do godz. 8:30.


 

Wyprawka malucha
 • kapcie na zmianę  stabilne na rzepy na gumowej podeszwie ( nie baleriny i nie crocsy)
 • buty bez sznurówek
 • ubranie typu sportowego czyli nie krępujące ruchów bez guzików, pasków itp.
 • ubrania na zmianę ( bielizna, 2 T-shirty, bluzki z długim rękawem, spodenki lub spodnie w zależności od pogody, skarpetki)
 • dobry humor do kieszonki:)

Nie przynosimy:

 • pościeli na leżakowanie (w przedszkolu są kocyki ze znaczkami)
 • plecaków (są jednakowe worki na zapasowe ubranka)
 • jedzenia, picia, gum do żucia, monet, drobnych zabawek, biżuterii
 • artykułów papierniczych 
Procedura postępowania z dzieckiem chorym
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
 2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę zakaźną , infekcję nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące z wszawicą nie, mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat choroby (np. alergie pokarmowe, cukrzyca, padaczka, schorzenia wziewne, choroby serca itp.). Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z  dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do nauczyciela grupy.
 4. W przypadku choroby  przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat choroby dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.
 5. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka, do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, zapewniając dziecku w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.
 6. Rodzic prawny opiekun w formie oświadczenia wyraża zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.
 7. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola, pogotowie ratunkowe i rodziców dziecka.
 8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby w tym choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 9. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel zauważy objawy wskazujące na stan chorobowy, że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zajęciach, wymaga fachowej opieki, lub naraża inne dzieci na zarażenia wówczas powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o konieczności szybkiego odebrania dziecka z przedszkola.
 10. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.
 11. Zapisując dziecko do przedszkola  rodzic zobowiązany jest do podania we wniosku rekrutacyjnym informacji o stanie zdrowia dziecka.
 12. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola od dnia 1 września 2013r.