Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Organizacja pracy przedszkola

Przedszkole Nr 176 jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa, a organem wykonawczym jest Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem to Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32.

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949 ze zm.) i rozporządzeń do tej ustawy.
 2. Statutu Przedszkola Nr 176.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.

 1. W przedszkolu mamy 125 miejsc dla dzieci.
 2. W przedszkolu łącznie jest pięć oddziałów dzieci według zbliżonego podziału wiekowego z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań  i uzdolnień.
 3. Rekrutacja odbywa się na zasadzie ogólnej dostępności w terminie i według harmonogramu ogłaszanego corocznie przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
 4. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programami  wychowania przedszkolnego rozszerzającymi treści.
 5. Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne wycieczki krajoznawcze dostosowane do wieku i możliwości dzieci.
 6. Przedszkole organizuje koncerty muzyczne, spotkania teatralne oraz uroczystości okazjonalne, które opłacane są z funduszy Rady Rodziców.
 7. Zajęci a dodatkowe prowadzone dla dzieci to taniec, gimnastyka korekcyjna.
 8. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z wyremontowanego  ogrodu przedszkolnego z odpowiednimi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada:

 • sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
 • gabinet metodyczny,
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze i sanitarne
 • blok żywieniowy,
 • 2 szatnie dla dzieci,
 • szatnia dla personelu,
 • plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy dzieci wraz z boiskiem.

Jesteśmy przedszkolem nastawionym na aktywność i twórczy rozwój dziecka:

 • stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości,
 • rozwijamy różne aktywności dzieci
 • rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
 • traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo,
 • umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki organizując różnorodne formy współpracy.

W organizacji procesu edukacyjnego:

 • w pracy z dziećmi preferujemy pedagogikę zabawy, aktywne metody pracy
 • wspieramy rozwój dziecka na bieżąco diagnozując jego osiągnięcia,
 • indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności  i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu,
 • stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań,
 • przestrzegamy praw dziecka oraz upowszechniamy wiedzę o tych prawach,

Nasze przedszkole to przyjemne miejsce dla dziecka w bezpiecznych warunkach.

Zapraszamy