Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Organizacja pracy przedszkola

Przedszkole Nr 176 jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa, a organem wykonawczym jest Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem to Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32.

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949 ze zm.) i rozporządzeń do tej ustawy.
 2. Statutu Przedszkola Nr 176.

Cele i zadania przedszkola

 1. W przedszkolu mamy 125 miejsc dla dzieci.
 2. W przedszkolu łącznie jest pięć oddziałów dzieci według zbliżonego podziału wiekowego z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań  i uzdolnień.
 3. Rekrutacja odbywa się na zasadzie ogólnej dostępności w terminie i według harmonogramu ogłaszanego corocznie przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
 4. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programami  wychowania przedszkolnego rozszerzającymi treści.
 5. Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne wycieczki krajoznawcze dostosowane do wieku i możliwości dzieci.
 6. Przedszkole organizuje koncerty muzyczne, spotkania teatralne oraz uroczystości okazjonalne, które opłacane są z funduszy Rady Rodziców.
 7. Zajęci a dodatkowe prowadzone dla dzieci to taniec, gimnastyka korekcyjna.
 8. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z wyremontowanego  ogrodu przedszkolnego z odpowiednimi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

Placówka dysponuje:

 • salami zajęć i zabaw z różnorodnym, wszechstronnym i nowoczesnym wyposażeniem,
 • gabinetem metodycznym,
 • pomieszczeniami administracyjno – gospodarczymi i sanitarnymi,
 • własną kuchnią,
 • 2 szatniami dla dzieci,
 • szatnią dla personelu,
 • plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy dzieci wraz z boiskiem.

Jesteśmy przedszkolem nastawionym na aktywność i twórczy rozwój dziecka:

 • stwarzamy naszym wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości,
 • rozwijamy różne aktywności dzieci
 • rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym,
 • traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo,
 • umożliwiamy rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki organizując różnorodne formy współpracy.

W organizacji procesu edukacyjnego:

 • w pracy z dziećmi preferujemy pedagogikę zabawy, aktywne metody pracy
 • wspieramy rozwój dziecka na bieżąco diagnozując jego osiągnięcia,
 • indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności  i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu,
 • stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań,
 • przestrzegamy praw dziecka oraz upowszechniamy wiedzę o tych prawach.

Nasze przedszkole to przyjemne miejsce dla dziecka w bezpiecznych warunkach.

Zapraszamy