KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się (02.03) otwarciem dla rodziców etapu wypełniania wniosków informujemy, że w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, aby złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice mogą:

  1. Po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w systemie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
  2. Po wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
  3. Wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. (W sytuacji tej informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły).

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz zgodnie z opublikowanymi na stronie Biura Edukacji „Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022” nie zaleca się przesyłania skanów wniosków i dokumentów/oświadczeń potwierdzających kryteria rekrutacyjne na adres mailowy przedszkola/szkoły.

Wnioski składane w formie papierowej przyjmowane są w godzinach otwarcia przedszkola 7.00 - 17.00 w przedsionku, do zabezpieczonej skrzynki, w zaklejonych kopertach z napisem REKRUTACJA. Wnioski w ciągu dwóch dni zostaną sprawdzone przez komisję i potwierdzone mailem na adres mailowy podany we wniosku.

  • Ze względu na trwającą pandemię i reżim sanitarny obowiązujący w przedszkolu oraz bezpieczeństwo dzieci i pracowników na obecną chwilę nie planujemy organizacji dnia otwartego i zajęć adaptacyjnych.
  • Nasze przedszkole: sale dydaktyczne, łazienki, plac zabaw oraz inne pomieszczenia będziecie mogli Państwo obejrzeć w zakładce „O nas”, który zamieścimy niebawem.

Oświadczenia do pobrania:

Oświadczenia o o wykonaniu obowiązkowych szczepień dziecka

Oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenia o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie


Szanowni Państwo!

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli znajdują się na stronie Biura Edukacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO P176 W WARSZAWIE

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej należy składać w dniach 23.02–01.03.2021 r. do godz. 16.00. do nauczycielek grup. Przekroczenie wskazanego terminu będzie skutkować brakiem miejsca w przedszkolu na kolejny rok szkolny oraz koniecznością przejścia rekrutacji na ewentualne wolne miejsca.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY BIORĄ UDZIAŁ W REKRUTACJI NA ROK 2021/2022

2 marca o godz.13.00 w systemie rekrutacyjnym udostępnione zostaną oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

Od 2 marca godz. 13.00 do 18 marca godz. 20.00 rodzice mogą rejestrować w systemie wnioski o przyjęcie. Rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym.

Od 2 marca godz.13.00 do 19 marca godz. 16.00 rodzice powinni złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

Zgodnie z harmonogramem 23 kwietnia 2021 r. o godz.13.00 w przedszkolach i szkołach opublikowane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata jest również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 23 kwietnia godz. 13.00 do 29 kwietnia 2021 r. do godz.16.00  potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 

Wolę zapisu można potwierdzić na dwa sposoby:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk “Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)
  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

4 maja o godz. 13.00 opublikowane zostaną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Pliki do pobrania:

deklaracja potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki kwalifikacji

harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021 2022

Klauzula informacyjna rekrutacja 2020-2021

kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

kryterium dochodowe

zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych