KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

DataEtap zapisów/ czynności rodzica

od 14 marca  od godz.8.00 do 1 kwietnia  do godz.16.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne. 
Formularze wniosków będą wydawane w przedszkolach i szkołach oraz dostępne na  internetowej stronie zapisów.
od 14 marca od godz.8.00
do 1 kwietnia do godz.15.00
Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu.
19 marca od godz. 9.00 do 1 kwietnia do godz.24.00Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na dyżur.
19 marca od godz.9.00 do 2 kwietnia do godz.16.00Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
26 kwietnia godz.13.00 Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny. Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom/prawnym opiekunom na adresy e-mail.
26 kwietnia godz.14.00Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
od 27 kwietnia do 10 majaPotwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane- wniesienie opłaty za wyżywienie.
17 maja godz.13.00Informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny. Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało przyjęte.
17 maja godz.14.00Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

DataEtap rekrutacji/ czynność rodzica
Od - DoKontynuacja edukacji przedszkolnej
13 lutego / 19 lutego godz. 16.00Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym
Postępowanie rekrutacyjne  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
20 lutego godz 13.00Udostępnianie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych
20 lutego godz. 13.00/ 7 marca godz. 20Rejestracja w systemie
 20 lutego godz.13.00/8 marca godz.16.00

 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
10 kwietnia godz. 13.00Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych
10 kwietnia godz.13.00/17 kwietnia godz. 16.00Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
24 kwietnia godz. 13.00Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Od 24 kwietnia- Procedura odwoławcza


W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
6 czerwca godz. 16.00Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc
6 czerwca godz.16.00/12 czerwca godz.20.00Rejestracja w systemie wyników o przyjęcie
6 czerwca godz. 16.00/13czerwca godz.16.00Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.


UWAGA
1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
18 czerwca godz.13.00Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
18 czerwca godz.13.00/25 czerwca godz.16.00Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której zostało zakwalifikowane
26 czerwca godz.13.00Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
od 26 czerwcaProcedura odwołania
30 sierpniaOpublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc