Przedszkole nr 176
w Warszawie

Biedronki

W naszej grupie jest realizowany  Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności "Bilingual future".
Celem tego programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6 lat)tak, żeby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób dziecko w sposób naturalny- czyli na tych samych zasadach jak pierwszy- nabywa drugi język. Wychowanie w dwujęzyczności to niespotykana dotąd na szeroką skalę i w tym samym sensie przełomowa metoda w stymulowaniu rozwoju dzieci i jednocześnie w ich edukacji lingwistycznej.