Przedszkole nr 176
w Warszawie

Ramowy plan dnia

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 1 /2017/2018 z dnia 28.08.2017r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  w  Przedszkolu nr 176 w roku szkolnym 2017/2018

GRUPY  MŁODSZE – 3 ,4 latki  (Biedronki, Żabki) 

 

Czas od -do

Aktywności dzieci

 

6.30 – 8,50

 

 

Schodzenie się dzieci, zajęcia wspomagające rozwój dzieci prowadzone przez nauczyciela, utrwalanie wcześniej poznanych pojęć dydaktycznych przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw  , dowolne zabawy podejmowane przez dzieci, j. angielski,

 
 

 8.50 – 8,55

 zabawa ruchowa

 

 

8,55 – 9,00

 

przygotowanie do śniadania, kształtowanie  i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych

 

 

9,00 – 9.30

 

Śniadanie , usprawnianie techniki samodzielnego  jedzenia , dziecięce zabawy dowolne

 

9.30.- 9.45

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

 

 

9.45 – 10.00

Działania edukacyjne z dziećmi zgodnie wybranym programem wychowania przedszkolnego, w tym zajęcia  umuzykalniające z akompaniamentem, teatrzyki , koncerty, ćwiczenia korekcyjne,

 

10.00 – 10.30

Czynności samoobsługowe w łazience i w szatni

 

 10,30 -12,10

 

Pobyt w ogrodzie, zabawy ruchowe , zabawy badawcze, spacery, zabawy w piaskownicy

 

 12,10 – 12,30

12.30- 13.00

 czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie),przygotowanie do obiadu, kształtowanie nawyków higienicznych

obiad – doskonalenie techniki samodzielnego jedzenia ,czynności samoobsługowe, mycie zębów

 

 13,00 – 14,30

 odpoczynek  – słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczycielkę,

 

 

14,30 – 14.50

 czynności samoobsługowe (rozbieranie się i ubieranie, toaleta),  przygotowanie do podwieczorku , zabawa ruchowa  

 

 

14,50 – 15,20

podwieczorek

 

 

 

15,20 – 17,3o

swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub ogrodzie, indywidualna praca wychowawczo- dydaktyczna z dziećmi, tworzenie warunków do spontanicznej aktywności dzieci, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela,rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 

                                                                                                                    

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUP STARSZYCH w Przedszkolu nr 176

(Smerfy, Mądre Sowy, grupa V) –5 i 6 latki w  r.szk.2017/2018

  

Czas od -do

Aktywności dzieci

6,3o – 8,5o

 

8,50 – 8,55

 

Zabawy dowolne  dzieci, pełnienie dyżurów przez dzieci, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw, utrwalanie piosenek , wierszy, czytanie literatury, prace porządkowe kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, j. angielski, zajęcia logopedyczne

ćwiczenia poranne,

 

 

 8.55 – 9,30

przygotowanie do śniadania,  śniadanie

 9,30 – 10,30

 

 zajęcia edukacyjne w sali lub ogrodzie, zajęcia muzyczne, ćwiczenia gimnastyczne,  ćwiczenia korekcyjne, koncerty muzyczne, teatrzyki,

 

10,30 -12,15

 

pobyt w  szatni , zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe,  zabawy badawcze , spacery i wycieczki

 

12.15- 12.30

czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie), powrót do budynku,  przygotowanie do obiadu,

 

12,3o – 13,00

 

Obiad, czynności samoobsługowe, mycie zębów

 

13,oo – 14,30

 słuchanie opowiadań, bajek czytanych przez nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej,  zabawy grupowe, dowolne zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe: korektywa, taniec, religia, utrwalanie wierszy i piosenek, zajęcia indywidualne z dzieckiem,

 

14.30 – 14,50

 

przygotowanie do podwieczorku,  zabawa ruchowa ,

 

14,50 – 15,20

 

podwieczorek

 

15.20 – 17,3o

dowolna zabawa w kącikach zainteresowań lub ogrodzie, zajęcia indywidualne z dziećmi, utrwalanie wierszy i piosenek, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela , ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, rozchodzenie się dzieci do domów.