Przedszkole nr 176
w Warszawie

Ramowy plan dnia

Czas od-do Aktywność Dzieci
06.30-8.30 Schodzenie się dzieci, gry i zabawy oraz zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela (w zależności od godzin pracy oddziału- w grupach połączonych). Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,rozwijające uwagę i  myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w grupie. Działania wspomagające rozwój dziecka, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju.
 8.30-8.45  Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku.
 8.45-9.00  Śniadanie.
 9.00-9.30  Czynności higieniczne- mycie zębów, toaleta.
 9.30-10.45  Zajęcia dydaktyczne realizowane w/g przyjętego programu  wychowania przedszkolnego ( rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej; językowej; muzycznej; ruchowej; poznawczej; matematycznej).Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, praca w zespołach, teatrzyki i koncerty.
 10.45-11.00  Czynności higieniczne.
 11.00-11.45  Swobodne zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery, wycieczki ( poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola). Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego. Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.  "W niepogodę"- w sali : rysowanie, kolorowanie, wycinanie, ćwiczenia graficzne, słuchowe, oddechowe, gry, układanki, zabawy integracyjne i inne.
 11.45-12.00  Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.
12.00-12.30 Obiad.
12.30-13.00 Czynności higieniczne- mycie zębów, toaleta.
13.00-14.30 Różne formy relaksu, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy teatralne, tematyczne, inne w/g zainteresowań. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, ćwiczenia, z kartą prac, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. (Zajęcia dodatkowe).
14.30-14.45 Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.
14.45-15.00 Podwieczorek.
15.00-17.30  zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, układanki i gry stolikowe, wspólne rozmowy, ćwiczenia mowy, usprawnienia rąk, słuchanie bajek. Praca indywidualna. Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze.