Przedszkole nr 176
w Warszawie

Opłaty

Opłatę wnosi się przelewem na podane przez kierownika gospodarczego konto bankowe należące do przedszkola:
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO do wpłat za żywienie:  82 1030 1508 0000 5056 5064  
W tytule wpłaty podajemy imię i nazwisko dziecka oraz Przedszkole nr 176.
Kierownik gospodarczy do 5 dnia każdego miesiąca informuje rodziców o wysokości opłat które należy wnieść w danym miesiącu. Informacja ta jest przesyłana na podany przez rodziców adres poczty elektronicznej lub poprzez przekazanie wydruku papierowego przez nauczyciela grupy.Informacji o wysokości opłat udziela kierownik gospodarczy przedszkola  tel. 22 8225785 w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu .

Wpłaty na fundusz rady rodziców:
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO do wpłat na fundusz rady rodziców:
70 1090 1043 0000 0001 3142 9450
W tytule wpłaty podajemy:  imię i nazwisko dziecka, grupę oraz okres, za jaki dokonywana jest wpłata.