Wizerunek orła

Artykuły dla rodziców

Licznik odwiedzin

DziśDziś12
Bieżący miesiącBieżący miesiąc426
WszystkieWszystkie4331

Aktualności

Szanowni Rodzice !

Informacja dotyczy organizacji pracy w czasie dyżuru wakacyjnego 14 -31 sierpień 2017r.

 • Dyżur rozpoczynamy 14 sierpnia 2017r. od godz. 6.30. , odbieramy dzieci do godz. 17.30
 • Dzieci będą przebywać w 5 oddziałach dziecięcych :

- 3 oddziały starszych dzieci na I piętrze – Smerfy, Mądre Sowy, Krasnale

- 2 oddziały młodszych dzieci na parterze – Biedronki, Żabki

 • Po przyjściu do przedszkola Rodzic kieruje się wraz z dzieckiem do pracownika szatni, który wskaże odpowiedni oddział i przydział znaczka dla dziecka, następnie Rodzic i dziecko przechodzą do wskazanej grupy,
 • Rodzic przekazuje nauczycielowi pisemne upoważnienie do odbioru dziecka (dotyczy dzieci z innych przedszkoli) i pozostawia dziecko w sali pod opieką nauczyciela.
 • W pierwszym dni przyjścia do przedszkola Rodzic wpłaca do kierownika gospodarczego opłatę pobytową w kwocie 52 zł za 13 dni dyżuru (średnio 4 zł dziennie , w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu)
 • W przypadku nieobecności dziecka kwota za opłatę pobytową i żywienie będzie zwrócona na konto Rodzica
 • W przypadku rezygnacji z dyżuru wakacyjnego Rodzic jest zobowiązany pisemnie poinformować dyrektora przedszkola

dyrektor

 

 

Dni adaptacyjne dla dzieci  przyjętych z rocznika 2014

w ramach programu „W naszym przedszkolu jest wesoło”

13 .06. 2017r. godz. 9.30 – 10.10 – obejrzenie  przedstawienia „Czarodziejskie sztuczki klowna”  

19 .06.2017r. godz. 16.30- 17.00- zabawy integracyjne  z nauczycielką

21 .06.2017r. godz. 16.30- 17.00 – zabawy  integracyjne z nauczycielką

22.06.2017r. godz. 9.30- 10.00 – udział dzieci w koncercie muzycznym

Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

z oddziału  V szkolnego

W dniu 16 czerwca  2017r.( piątek)  dzieci z oddziału V  szkolnego  będą przebywać w przedszkolu w godzinach jego funkcjonowania.

dyrektor

info dzieci zakwalif

2stron

 

 

Informacja dla rodziców zakwalifikowanych

na dyżur wakacyjny!

25.05.2017r.- 16.06.2017r. –

potwierdzenie woli zapisu na dyżur poprzez wniesienie opłaty za żywienie w kwocie 117 zł na konto żywieniowe Przedszkola nr 176  

konto        82 1030 1508 0000 0005 5056 5064

21 .06.2017r. godz. 13.00 – wywieszenie listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

 

Informacja

dotyczy dzieci przyjętych z rocznika 2014

na r.szk.2017/2018

W dniu od 7 czerwca 2017r. o godz.17.00   odbędzie się spotkanie informacyjne odnośnie dni adaptacyjnych dla dzieci przyjętych. Na spotkanie przychodzimy bez dzieci.

dyrektor

 

wycieczka

Rodzice naszych wychowanków!

Apelujemy do wszystkich Rodziców o nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci zakatarzonych, chorych , z pasożytami głowy.

Chore, czy chociażby przeziębione dziecko przyprowadzone do przedszkola, stanowi zagrożenie dla pozostałych dzieci zdrowych, których rodzice oczekują, że placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Podstawa prawna:
1. §2 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2003r., nr6 , poz. 69 z późn. zm.)
2. Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolach
( wywieszone w holu głównym na tablicy rady rodziców )
3. Wewnętrzne akty wykonawcze : §14 ust. 2 pkt 6 statut i procedura

Dziękujemy w imieniu dzieci !

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

 

ogrodek

 

 

 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne lipiec – sierpień 2017r.

od 10 kwietnia do 26 kwietnia  - składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne w

 poniedziałki i środy od godz. 13.00 do 17.00

we wtorki , czwartki, piątki od godz. 9.00 do 11.00

21 kwietnia  do 26 kwietnia  - wydanie rodzicom haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu

 poniedziałki i środy od godz. 13.00 do 17.00

we wtorki , czwartki, piątki od godz. 9.00 do 11.00

26 kwietnia godz. 12.00  - 12 maja godz.12.00- rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny

26 kwietnia godz.12.00 do 15 maja godz. 17.00 – złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny   w dyżurującym przedszkolu pierwszego wyboru lub placówce ,  do której aktualnie uczęszcza dziecko

poniedziałki i środy od godz. 13.00 do 17.00

we wtorki , czwartki, piątki od godz. 9.00 do 11.00

 • 25 maja godz. 13.00  -  opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych na dyżury wakacyjne

 • Od  25 maja do  16 czerwca   -  potwierdzeniem woli zapisu na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za żywienie dziecka do dyżurującego przedszkola , do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

konto        82 1030 1508 0000 0005 5056 5064

 • 21 czerwca godz. 13.00 – opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

 

 

Procedura pobierania opłat za korzystanie przez dzieci z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Nr 176 aby pobrac kliniknij link. (uaktualniona w dniu 17.02.2017 r.)

 

 

 

 

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW 
pracujących w okresie wakacji 2017

Obowiązuje rekrutacja elektroniczna

Dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2017r. będą pełniły następujące przedszkola (do wyboru):

od  03.07.2017r.  do 14.07.2017r.

1. Przedszkole nr 114 ul. Langiewicza 1/3 tel.22 8251194

2. Przedszkole nr 312 ul. Okińskiego 5 tel. 22 8232023

od 17.07.2017r. do 28.07.2017r.

1. Przedszkole nr 59  ul. Pruszkowska 10 tel.22 8235107

2. Przedszkole  nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi  ul. Rokosowska2  tel.22 8222321

Dyżur wakacyjny  w miesiącu  sierpniu  2017r. będą pełniły następujące przedszkola: ( do wyboru)

od 31.07.2017r.  do 11.08.2017r.

1. Przedszkole nr.255 ul. Korotyńskiego 3 tel. 22 8231516

2. Przedszkole nr 66 ul.  Grójecka 93/ w budynku liceum Kołłątaja/

tel. 22 8221948

od 14.08.2017r. do 31.08.2017r.

1. Przedszkole nr 176 ul. Trzech Budrysów 24 22 8225785

2. Przedszkole nr 315 ul. Grzeszczyka 2 tel. 22 8227113

Szczegóły  o rekrutacji zostaną podane w późniejszym terminie oraz na  stronie  Biura Edukacji w zakładce „ rekrutacja”

dyrektor

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!

W związku z licznymi uwagami ze strony  Dzielnicowego Biura Finansów Ochota  odnośnie pomyłek przy wpłacaniu przez Państwa pieniędzy na konto żywieniowe i konto opłaty pobytowej  podajemy  numery  kont :

Konto  żywieniowe –  82 1030 1508 0000 0005 5056 5064

Konto  opłaty za pobyt –  26 1030 1508 0000 0005 5056 5005

Jednocześnie prosimy o:

 1. Wpłacanie  takiej  kwoty  jaka jest zapisana   na kartce , nie zaokrąglać kwot (  kartki otrzymujecie  Państwo co miesiąc od kierownika gospodarczego)
 2. Wpisywanie imienia i nazwiska dziecka  (a nie rodzica o innym  nazwisku)
 3. Terminowe wpłaty na konta  tj. do 10 dnia każdego miesiąca ( proszę nie mylić kont)

Rodzice z grupy V są  zobowiązani  do wpłaty za żywienie  na konto szkoły

69 1030 1508 0000 0005 5076 7058

Z podaniem nazwiska i imienia dziecka , podaniem miesiąca wpłaty oraz  podaniem nazwy Przedszkola nr 176

Konto opłaty pobytowej  26 1030 1508 0000 0005 5056 5005

Dziękuję

Kierownik gospodarczy

Przedszkola nr 176

 

 

 

 

 

HARMONGRAM BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ DODATKOWYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

J. angielski dla gr. I, II,III

Prowadzi Pani mgr Iwona Kossowska

poniedziałek, czwartek

13:00-13:15 – Biedronki

13:20-13:40 – Żabki

13:45-14:05 – Smerfy

 

Korektywa  dla gr. I, II,III

Prowadzi Pan Mateusz Łączyk

środa, piątek

13:00-13:20 – Żabki

13:20-13:40 – Smerfy

13:40-14:05 – Mądre Sowy

 

Akompaniament do zajęć muzycznych dla grup I, II, III, IV

Prowadzi Pani mgr Małgorzata Reych

wtorek, piątek

09:30-09:45 – Biedronki

09:50-10:05 – Żabki

10:10-10:30 – Smerfy

10:30-10:55 – Mądre Sowy

 

 

Nasze Przedszkole bierze
udział w programie
" Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"